fbpx

Valorile PLDM

Valorile conservatoare de care se ghidează PLDM reprezintă un set complex de atitudini pe care membrii partidului le cred definitorii în activitatea politică, administrativă şi comportamentul individual cotidian. Valorile se referă la familie, proprietatea privată, tradiție, creștinism, democrație, libertate, egalitate, responsabilitate, solidaritate şi subsidiaritate, care îşi găsesc expresia şi în principii, cum ar fi: supremaţia legii, caracterul democratic al guvernării, performanţa clasei politice, economia de piaţă liberă, comunicarea permanentă cu cetăţenii, protecţia mediului, deschiderea faţă de circuitele internaţionale, respectul pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate.

 

Libertatea este valoarea supremă în orice societate democratică şi convingerea PLDM este că aceasta constituie dreptul natural inalienabil al oricărui individ şi piatra de temelie a prosperităţii şi progresului. Cetăţenii Moldovei sunt născuţi liberi şi nici o guvernare nu poate fi considerată legitimă dacă încearcă să limiteze sau să submineze libertatea indivizilor.

Supremaţia legii – legea supremă a ţării este Constituţia. Actele normative emise de administraţia publică reies din prevederile constituţionale şi legislaţia existentă. Toate acţiunile întreprinse de orice cetăţean, instituţie sau persoană juridică sunt realizate în cadrul şi în limita câmpului legal existent.

Democrația  reprezintă opţiunea fundamentală pentru asigurarea unei administrări moderne. Regimul democratic dispune de un şir de caracteristici cum sunt: sistemul pluripartit, libertatea organizaţiilor neguvernamentale, vot liber şi universal, separarea puterilor în stat, sistem parlamentar dezvoltat.

Egalitatea reprezintă valoarea universală care pune în evidenţă atât oportunităţile pe care le au cetăţenii, cât şi exercitarea libertăţii într-un mod similar, indiferent de condiţiile individuale ce ţin de rasă, sex, etnie sau religie.

Responsabilitatea rezidă în conştientizarea limitelor pe care trebuie să le aibă libertatea, astfel încât aceasta să nu degenereze în subminarea valorilor colective pe care se bazează societatea. Responsabilitatea este în primul rând una individuală şi PLDM consideră că este necesară promovarea viziunii în cauză atât în cazul întregii clase politice, cât şi în realizarea actului de guvernare.

Solidaritatea constituie esenţa naturii sociale a individului şi asigurarea condiţiei umane. În societăţile, unde cetăţenii îşi realizează aspiraţiile individuale şi profesionale la interfaţa între responsabilitate, individualism şi solidaritate, se ajunge la formula socială care contribuie la modernizarea continuă a domeniului politic şi social. Capitalul uman, sub formă de cultură civică, nu doar individuală, contribuie la maximizarea bunăstării generale.

Subsidiaritatea reprezintă baza pentru asigurarea autoguvernării la toate nivelurile. Ori de câte ori este posibil, cetăţenii trebuie lăsaţi să se autoguverneze. În materie de guvernare, individul are prioritate în faţa comunităţii locale, iar comunitatea locală – în faţa statului. Statul trebuie să ofere comunităţilor posibilitatea şi mecanismul de a lua decizii, iar comunităţile mai mari către cele mai mici, pentru ca acestea să îşi decidă viitorul pe baza resurselor şi nevoilor locale.

PLDM se ghidează în activitatea sa politică de principiile care reprezintă fundamentul regimurilor politice occidentale şi cadrul adecvat al perpetuării civilizaţiei.

Performanţa clasei politice stabileşte volumul de bine, de dreptate, de bunăstare, de fericire, de adevăr aduse oamenilor de un sistem politic concret.

Economia de piaţă încurajează şi sprijină iniţiativa privată, precum şi dreptul la proprietate. Economia de piaţă aşează libertatea la baza edificiului economic şi social, consumatorul având dreptul la suveranitate economică.

Raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de stabilire a priorităţilor economice şi a metodelor de organizare şi producere, iar preţul este cel mai important instrument de reglare a accesului la bunurile economice.

Comunicarea și transparență cu cetăţenii, instituţii ale statului şi societatea civilă în activităţile şi acţiunile întreprinse de către PLDM în procesul de guvernare a ţării.

Protecţia mediului – acţiunile realizate de PLDM sunt legate de principiile guvernării durabile enunţate în cadrul Declaraţiei de la Primul Summit al Pământului de la Rio de Janeiro din 1992, care prevăd respectarea 27 de principii şi care reprezintă baza dezvoltării durabile.

Deschiderea faţă de circuitele internaţionale care oferă noi posibilităţi, experienţe şi şanse de dezvoltare pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Respectul pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate.

În problema identităţii lingvistice şi etnice a cetăţenilor Republicii Moldova, convingerea fermă a PLDM este că autoidentificarea etnică, lingvistică, religioasă sau de altă natură a persoanei reprezintă alegerea individuală şi imixtiunea statului în acest proces este ilegală prin definiţie. În acelaşi timp, statul va garanta limbii române statutul de limbă oficială. Cunoașterea ei este obligatorie pentru toți cetățenii. Statul nu va accepta creșterea artificială a unei minorități, utilizând o altă limbă ca mijloc de presiune.

Statul nu va a discrimina indivizii care manifestă o loialitate suplimentară faţă de statele vecine, în mod particular, pornind de la specificul relațiilor istorice. PLDM acceptă dezideratul unirii Republicii Moldova cu România, ca pe o expresie firească a idealului membrilor săi.